สถานทูตไทยในฝรั่งเศส ประกาศเตือนคนไทยรอบ 3 - khaofesbuk.com

Friday, October 20, 2023

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แจ้งเตือนคนไทย รอบ 3 ภายในระยะเวลาไม่กี่วันว่า ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ให้ชาวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและท่องเที่ยวในฝรั่งเศสในระยะนี้ ภายหลังที่ได้รับแจ้งว่าจะมีการวางระเบิดสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะหลายครั้ง และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกระดับการเฝ้าระวังภัยก่อการร้ายเป็นระดับสูงสุด นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า วันนี้ (19 ตุลาคม 2566) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากทางการฝรั่งเศสว่า เวลา 17.30-20.00 น. จะมีการชุมนุมเพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์ที่ Place de la République จึงขอให้งดเว้นการสัญจรในบริเวณดังกล่าว และยังคงขอย้ำให้ชาวไทยระมัดระวังตนเองและดูแลบุคคลรอบข้างในการสัญจรในที่ชุมชน ดำเนินการตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนบุคคล พิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากและหนาแน่น ซึ่งอาจเป็นเป้าของการก่อเหตุรุนแรงและการสร้างสถานการณ์ นอกจากนี้ โดยที่ขณะนี้ยังคงมีการแจ้งเตือนและปิดสถานที่สาธารณะสำคัญหลายแห่งชั่วคราว

โดยล่าสุด ได้มีการประกาศการปิดสนามบินท้องถิ่นในฝรั่งเศส 8 แห่ง ได้แก่ Brest Carcassonne Rennes Tarbes Bordeaux Béziers Montpellier และ Lille (เพิ่มเติมจากที่ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 จำนวน 6 แห่ง) ตลอดจนการลำเลียงคนออกจากพระราชวังแวร์ซายส์ เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 อันมีผลกระทบกับจิตวิทยามวลชนและเป็นผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตตามปรกติ รวมทั้งข้อจำกัดในการสัญจรไปมาโดยขนส่งสาธารณะ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งให้ชาวไทยรับทราบและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่อาจกระทบกับแผนการเดินทางท่องเที่ยวจากการปิดทำการกะทันหันของสถานที่สำคัญในลักษณะข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ หากมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +33 6 03 59 97 ๐๕ และ +33 6 46 71 96 94

สถานทูตไทยในฝรั่งเศส ประกาศเตือนคนไทยรอบ 3