สั่งปลด มิสแกรนด์กำแพงเพชร ต้องคืนมงภายใน 7 วัน - khaofesbuk.com

Sunday, April 30, 2023

เรียกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว สำหรับ เวทีมิสแกรนด์ 2023 ล่าสุด กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ออกประกาศเรื่อง ขอปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 โดยมีข้อความระบุว่า

กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 มีความจำเป็นต้องปลด น.ส.ปิยธิดา เส็งหลวง มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม

และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรกำหนด ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้

ขอบคุณ ภาพจากมิสแกรนด์กำแพงเพชร

เรียบเรียง สยามนิวส์

สั่งปลด มิสแกรนด์กำแพงเพชร ต้องคืนมงภายใน 7 วัน