ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 21 มี.ค.67 - khaofesbuk.com

Wednesday, March 20, 2024

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันที่ 21 มีนาคม 2567 เช็กราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก ปตท.-บางจาก-เชลล์-พีที

ราคาน้ำมันของ “โออาร์” จะเป็นดังนี้

ดีเซล : 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 36.29 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 36.54 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.18 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.65 บาทต่อลิตร

เบนซิน : 46.54 บาทต่อลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 : 41.54 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 46.34 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันของ “บางจาก” จะเป็นดังนี้

ไฮพรีเมียม 97 : 49.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 36.29 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 36.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.65 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล : 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมียม : 43.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันของ “เชลล์” จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 36.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : 49.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 30.84 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 44.84 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันของ “พีที” จะเป็นดังนี้

ดีเซล B7 : 29.94 บาท/ลิตร

ดีเซล : 29.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 37.18 บาท/ลิตร

เบนซิน : 46.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 36.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 21 มี.ค.67