วันพรุ่งแล้ว! ฤกษ์ดีจุดธูป 19 ดอก ขอโทษบาป ขอโชคลาภ 21 มี.ค. 2567 - khaofesbuk.com

Wednesday, March 20, 2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้เผยฤกษ์ดีสำหรับการจุดธูปกลางแจ้ง 19 ดอก โดยวันที่ 21 มีนาคม อยู่ในช่วงวันวสันตวิษุวัต กลางวัน เท่ากับกลางคืน พระอาทิตย์ขึ้นที่ทิศตะวันออกแท้ 90 องศาเหนือ หรือเป็นวันปีใหม่ของขอมโบราณ

ถือว่าเป็นวันที่มีช่องประตูมิติระหว่างภพ เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ได้คำนวณเอามงคลฤกษ์ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น

ฤกษ์จุดธูป

-วันที่ 21 มีนาคม 2567

-ตั้งแต่เวลา 06.09 น. - 18.12 น.

การทำพิธี

-ขอให้ท่านจุดธูปกลางแจ้ง 19 ดอก (หากไม่สะดวกก็ทำในร่มได้ ทำที่บ้าน นอกบ้าน คอนโด ได้) *คำนึงถึงความปลอดภัยกับสถานที่ในการจุดธูป*

-ตั้งจิตให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

-แล้วท่อง นะโม 3 จบ

-ตั้งจิตอธิฐาน (ตั้งจิตในใจ ยังไม่ต้องเปล่งวาจา)

ขออันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้ รับฟัง การขอขมากรรม และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

-เปล่งวาจาว่า

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล ของท่านปัจจุบัน) ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี

ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า

หรือคำสาบใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่ง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่ง องค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ

โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

-เอ่ยคาถา

(3 จบ) ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

-จากนั้นให้อธิษฐานขอพรส่วนตัวของท่าน แล้วปักธูปลงในกระถาง หรือบนพื้นดินก็ได้

แนะนำให้ทำกลางแจ้ง หากฝนตก หรือไม่สะดวก ก็ทำในร่ม หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สามารถทำได้ตามเวลาที่กำหนด

-สำคัญที่สุด หากจุดธูปทำพิธีไปแล้ว ปักธูปแล้วธูปไหม้ไม่หมด ขอให้จุดและทำใหม่ทั้งหมดในทันที ไม่ต้องรอให้ธูปเก่าที่ทำหมด หากใครที่เคยทำแล้วก็สามารถทำอีกได้

ทั้งนี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร อาจารย์เจ้าของเพจฯ จะไลฟ์ในเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว จากพระธาตุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร จุดรับพลังสำคัญของประเทศไทย

โดยจะกล่าวนำทุกท่านขอขมากรรม ในช่วงเวลา ประมาณ 06.30 น.ท่านไหนสะดวกขอให้ทำพร้อมกัน ในวันเวลาดังกล่าวนี้

ข้อมูลจากดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

วันพรุ่งแล้ว! ฤกษ์ดีจุดธูป 19 ดอก ขอโทษบาป ขอโชคลาภ 21 มี.ค. 2567