สลด 2 ตายายติดหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ตามทวงไม่หยุด ยายล้วงกระเป๋าเหลือ 3 บ. ตาตัดสินใจจบชีวิตเพื่อให้ยายนำเงินฌาปนกิจมาใช้หนี้ - khaofesbuk.com

Monday, December 11, 2023

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เพจ Survive - สายไหมต้องรอด สลด! 2 ตายายติดหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ตามทวงไม่หยุด ยายล้วงกระเป๋าเหลือ 3 บาท ตาตัดสินใจจบชีวิตเพื่อให้ยายนำเงินฌาปนกิจมาใช้หนี้

สลด 2 ตายายติดหนี้นอกระบบ เจ้าหนี้ตามทวงไม่หยุด ยายล้วงกระเป๋าเหลือ 3 บ. ตาตัดสินใจจบชีวิตเพื่อให้ยายนำเงินฌาปนกิจมาใช้หนี้