หวั่นตึกถล่ม เปิดภาพรอยร้าว ตึกฉุกเฉิน หลังอพยพด่วน เหตุสั่นไหวรุนแรง - khaofesbuk.com

Friday, November 17, 2023

เฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร ได้มีการรายงานว่า เกิดเหตุสั่นไหว ที่อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ตึก 9 ชั้น) โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ข้อมูลเบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ เวลาประมาณ 08.40 น. (17 พ.ย.66) มีผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีอาการวิงเวียนศรีษะ รับรู้ว่าอาคารมีการโยกไหวรุนแรง จึงได้รีบวิ่งลงมาด้านล่าง

-เวลาประมาณ 08.40 น. (17 พ.ย.66) มีผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีอาการวิงเวียนศรีษะ รับรู้ว่าอาคารมีการโยกไหวรุนแรง จึงได้รีบวิ่งลงมาด้านล่าง

-คณะผู้บริหาร โดยนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร ทราบเหตุการณ์แล้ว และได้สั่งอพยพเคลื่ิอนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดมารักษาที่ตึก 8 ชั้น ประกาศปิดใช้งานอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ตึก 9 ชั้น) ชั่วคราว โดยให้ผู้เข้ารับการรักษาไปใช้อาคารรังสีรักษาแทน

-เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ เทศบาลนครสกลนคร เข้าตรวจสอบอาคารเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เพื่อประเมินสถานการณ์

-เบื้องต้น ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่สันนิษฐานไว้ว่า อาจได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ สปป.ลาว และเมียนมา เมื่อเช้านี้ หรือ อาจเกิดจากการโครงสร้างของอาคาร จึงต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง

โพสต์

หวั่นตึกถล่ม เปิดภาพรอยร้าว ตึกฉุกเฉิน หลังอพยพด่วน เหตุสั่นไหวรุนแรง