เสียชีวิตแล้ว ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน ภริยาอานันท์ ปันยารชุน - khaofesbuk.com

Tuesday, November 21, 2023

วันที่ 20 พ.ย. 66 ที่โรงพยาบาลสมิติเวช มีรายงานข่าวเศร้า หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 87 ปี โดย หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน มีชื่อเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยา จักรพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2479 เป็นธิดาของพลโท หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ ประสูติแต่หม่อมหวน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา) กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา)

ขอแสดงความเสียใจ

เสียชีวิตแล้ว ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน ภริยาอานันท์ ปันยารชุน