เตรียมหนาวปากสั่น กรมอุตุฯ ประกาศแล้ว พื้นที่ไหนบ้างเช็กเลย - khaofesbuk.com

Tuesday, November 14, 2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเริ่มต้นฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2566 ปีนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่เข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่ และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก

อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)

เรียบเรียง มุมข่าว

เตรียมหนาวปากสั่น กรมอุตุฯ ประกาศแล้ว พื้นที่ไหนบ้างเช็กเลย