เปิดวันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 รับสูงสุด 20,000 ต่อครัวเรือน - khaofesbuk.com

Tuesday, November 14, 2023

วันที่ 14 พ.ย. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567

โดยรัฐบาลเร่งรัดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเกษตรกรเร็วสุด ภายในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2566 หรืออย่างช้าสุดภายใน 1 เดือนหลัง ครม. มีมติอนุมัติ (14 พ.ย. 2566)

เปิดวันโอนเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 รับสูงสุด 20,000 ต่อครัวเรือน