บัตรคนจน วันนี้กลุ่มเปราะบาง มีเงินเข้าจ้า อย่าลืมไปเช็ก - khaofesbuk.com

Friday, October 20, 2023

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566 รัฐบาลช่วยเหลือต่อเนื่อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในเดือนนี้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรตามสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 จะได้รับเติมเงินพิเศษสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพิ่มเติมด้วย

โดยในวันนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เรียบเรียง สยามนิวส์

บัตรคนจน วันนี้กลุ่มเปราะบาง มีเงินเข้าจ้า อย่าลืมไปเช็ก