กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 9 เตือน พายุโซนร้อน ซันเปา - khaofesbuk.com

Thursday, October 19, 2023

วันที่ 19 ต.ค.2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุ “ซันปา” ฉบับที่ 9 (280/2566) ระบุว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ (19ต.ค. 66) พายุโซนร้อน “ซันปา” มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆ เข้าสู่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 9 เตือน พายุโซนร้อน ซันเปา