6 สิ่งที่ต้องรู้ และวิธีสังเกตทองคำที่เป็นของปลอมมีดังนี้ - khaofesbuk.com

Sunday, October 8, 2023

ดูขนาดทองคำ มีความเหมาะสมกับน้ำหนัก ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

มีตราโลโก้ร้านและโลโก้เปอร์เซ็นต์ทองคำที่สลักบนเนื้อทองคำ

ทองคำแท้หากแช่กรดไนตริก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ทองคำแท้เนื้ออ่อน หากกัดลงไปจะมีรอยกัดจากเรา

ทองคำแท้ไม่มีรอยถลอก รอยลอก หรือคราบสีตรงรอยต่อ

ทองคำแท้ไม่ดูดแม่เหล็ก แต่ทองปลอมจะดูดแม่เหล็กเพราะมีเหล็กเป็นส่วนผสม

อย่าลืมนำไปใช้ทดสอบทองคำที่น่าสงสัยกันนะ

6 สิ่งที่ต้องรู้ และวิธีสังเกตทองคำที่เป็นของปลอมมีดังนี้