ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรคนจน รีบไปยืนยันตัวตน รับเพิ่มเป็นเดือนละ 600 - khaofesbuk.com

Thursday, October 19, 2023

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เพจกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุได้เผยความคืบหน้าเงินผู้สูงอายุไว้ดังนี้

ย้ำอีกครั้ง รีบไปยืนยันตัวตน (ธนาคารกรุงไทย)+ผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้)

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินเพิ่ม คนละ 100 บาท 6 เดือน = คนละ 600 บาท วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน

1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยและผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้) กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) ติดต่อธนาคารกรุงไทยกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการยืนยันตัวตนแทนได้ เพื่อรับเงินผ่านบัญชีของผู้ที่ได้มอบอำนาจ

*สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่เคยยืนยันตัวตน และผูกพร้อมเพย์ เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในตารางนะคะ

ผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรคนจน รีบไปยืนยันตัวตน รับเพิ่มเป็นเดือนละ 600