กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน พายุดีเปรสชัน คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีก - khaofesbuk.com

Wednesday, October 18, 2023

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน พายุดีเปรสชัน เผย พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้า ๆ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีก วันที่ 18 ต.ค.2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง พายุดีเปรสชัน ฉบับที่ 4 (275/2566) ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (18 ต.ค. 66) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้า ๆ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีก โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน พายุดีเปรสชัน เผย พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือน พายุดีเปรสชัน คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีก