อย.เรียกคืนยาลดความดัน เออบีซาแทน 42 รุ่น พบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง - khaofesbuk.com

Saturday, October 21, 2023

วันที่ 20 ต.ค. 2566 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงกรณีต่างประเทศมีการเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เออบีซาแทน (Irbesartan) จากบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากพบการปนเปื้อนสาร Azidomethyl biphenyl tetrazole (AZBT) ที่อาจก่อมะเร็งในวัตถุดิบผลิตยา ว่า อย.ได้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบยาทุกแหล่งที่นำมาใช้ในการผลิตยา ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า เมื่อพบว่ามีวัตถุดิบบางรุ่นที่พบปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเกินเกณฑ์สากลที่ยอมรับได้ อย.จึงสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตเรียกเก็บคืนยาสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบที่พบการปนเปื้อน และแจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาไปยัง รพ. คลินิก และร้านยา ควบคู่กับการประสานให้ผู้รับอนุญาตผลิตชดเชยเปลี่ยนยารุ่นการผลิตอื่นที่ปลอดภัยต่อไป รวมถึงให้ผู้ผลิตตรวจสอบและเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อน

การปนเปื้อนของสารที่อาจก่อมะเร็งดังกล่าว พบเพียงเฉพาะบางรุ่นการผลิตในผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปที่เรียกคืนเท่านั้น ผู้ป่วยที่ใช้ยาเออบีซาแทนเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดยาทันทีเนื่องจากยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ตรวจสอบยาที่ใช้อยู่ หากพบว่าเป็นรุ่นการผลิตที่เรียกเก็บคืน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และขอเน้นย้ำว่าผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาเออบีซาแทนยี่ห้อเดิมในรุ่นการผลิตอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนได้” นพ.ณรงค์กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า รายการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาเออบีซาแทนมีทั้งหมด 5 ผู้ผลิต 9 รายชื่อผลิตภัณฑ์ รวม 42 รุ่นการผลิต ได้แก่ 1.บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด มี 2 ตัว คือ TOBISAN 150 รุ่นการผลิต 4307001 และ TOBISAN 300 รุ่นการผลิต 4308001

2.บริษัท สยามเภสัช จำกัด มี 2 ตัว คือ BESANTA TAB 300 MG รวม 5 รุ่นการผลิต คือ 1074950-1, 1074956-1, 1074991-1, 1075108-1 และ 1075181-1 และ BESANTA TAB 150 MG รวม 6 รุ่นการผลิต คือ 1075184-1, 1075196-1 , 1075223-1, 1075296-1 , 1075311-1 และ 1075338-1

3.บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มี 2 ตัว คือ Optima (150 mg) รวม 4 รุ่นการผลิต คือ 43BRC, 53AHN , 53ARZ และ 53BLB และ Optima (300 mg) รวม 2 รุ่นการผลิต คือ 43BNR และ 53BBX

4.องค์การเภสัชกรรม มี 1 ตัว คือ IRBESARTAN GPO (300 MG) จำนวน 3 รุ่นการผลิต คือ A650197, A650681 และ A660341

และ 5.บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด มี 2 ตัว คือ BEWEL 150 รวม 2 รุ่นการผลิต 21TG0472 และ 21TG0473 และ BEWEL 300 รวม 18 รุ่นการผลิต คือ 20TG1496 , 20TG1497 , 20TG1498 , 20TG1499 , 21TG0127 , 21TG0128 , 21TG0129 , 21TG0130 , 21TG0381 , 21TG0382 , 21TG0383 , 21TG0384 , 21TG0452 , 21TG0453 21TG0454 , 21TG0455 , 21TG0514 และ 21TG0515

อย.เรียกคืนยาลดความดัน เออบีซาแทน 42 รุ่น พบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง