ผลสลาก ธ.ก.ส. - สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2566 - khaofesbuk.com

Monday, October 16, 2023

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ครั้งที่ 6 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 37 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 25 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 1 5 ชุดมั่งมีทวีโชค ครั้งที่ 3 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ 10 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 49 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 SH 8576738

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชL 8576738

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ณM 8576738

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค CB 8576738

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000

1P 8576738

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

812 425

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส.

231

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และ รางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

8239

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 5,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท

2213661 6879329

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท

0709443 5259435 6903589 9798658 9942364

8635297 8259316 4922999 5832650 6215418

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท

7127165 9724007 7675750 1280141 3823307

4023624 3539572 2809534 0301907 9005569

9959366 6069785 0080109 8912839 2666665

4264027 0750359 1639499 4782097 0053454

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 500 บาท และ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท

5822501 0180314 5809035 3440114 1612281

1694984 8187126 8054504 2086093 6923020

8292301 7337428 8640928 2385316 4315855

8711035 6735282 0956161 0592339 3546377

6712155 9682753 9834479 7812983 0022888

8903636 3119778 3760052 3158641 5578716

8688583 4760780 3090563 3526783 4014324

0639847 0656711 5968113 5476917 6662118

0168861 7343108 8600977 5851801 4194871

2012534 1178311 3498451 9684148 4284832

484059 9504476 7520238 7125919 5815697

1742535 2119504 8780146 7205585 9938952

3167608 5623739 9497358 1682982 2776718

0711529 8573686 7743398 6370633 6525555

3850131 7424567 6444490 8565600 3229503

5894413 7152323 2754286 8350051 4635096

9459407 5022308 7093818 8165858 8932749

0775174 3871992 9032845 8996073 2934958

0469231 9704519 7635658 2935542 6759914

0085422 9822186 2602218 9345770 4867581

ผลสลาก ธ.ก.ส. - สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2566