เปิดตำนานความหลอน ศุกร์ 13 คืออะไร พร้อมความหมายตามความเชื่อ - khaofesbuk.com

Friday, October 13, 2023

เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ สำหรับเรื่องราวของเลข 13 วันนี้เราจะพามารู้จักเรื่องราวของศุกร์ 13 คืออะไร ศุกร์ 13 คือวันศุกร์ที่ตรงกับวันที่ 13 ในแต่ละปีจะมีอยู่ 3-5 วัน เป็นวันลางร้ายตามความเชื่อของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และชาวคริสต์ก็ไม่นิยมจัดเป็นวันมงคล วันแต่งงาน หรืองานสังสรรค์ใดๆ ตำนานความเชื่อเรื่องวันศุกร์ที่ 13 สอดคล้องกับพระกระยาหารมื้อสุดท้าย (The Last Supper) และเชื่อว่าเป็นมื้อสุดท้ายก่อนวันที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนในถัดไป ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ 13

ความเชื่อเรื่องลางร้ายทำให้บางคนไม่กล้าออกจากบ้าน ไม่กล้าออกไปทำกิจกรรมต่างๆ เพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงบางคนมองว่าเลข 13 เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกับภูมิ ผี ปีศาจ แม้ว่าบางประเทศจะเรียกเลข 13 ว่า Lucky Number แล้วก็ตาม ศุกร์ 13 เป็นความเชื่อที่หวาดหวั่นที่กระจายไปตามประเทศต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรับประทานอาหารหากเชิญแขก 12 คน แล้วมีแขกคนที่ 13 ที่ไม่ได้รับเชิญมาร่วมโต๊ะ ใครที่ลุกจากโต๊ะก่อนคนแรกจะถึงแก่ความตาย ในหลายประเทศ อัตราการเกิดอุบัติเหตุวันศุกร์ที่ 13 ลดลง รวมถึงเศรษฐกิจ การจับจ่ายในวันศุกร์ที่ 13 ก็ลดลง ตามจำนวนคนที่ไม่ยอมออกจากบ้าน อย่างไรก็ดี ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารหลายแห่ง ก็ไม่มีชั้น 13 เช่น

อาคาร MBK Tower เรียกชั้น 12A

ปทุมวันปริ๊นเซส ข้ามชั้น 13 ไปเลย

ศุกร์ 13 มกราคม 2566 ดีไหม

สุดท้ายนี้ศุกร์ 13 เป็นเพียงความเชื่อที่ยังไม่มีข้อสรุป ดังนั้นหากถามว่า “ศุกร์ 13 มกราคม 2566 ดีไหม” ถ้าเราดำเนินชีวิตตั้งมั่นอย่างมีสติ ก็เป็นวันที่ดีได้อีกหนึ่งวัน

เปิดตำนานความหลอน ศุกร์ 13 คืออะไร พร้อมความหมายตามความเชื่อ