ดูก่อนใช้ รหัสด้านหลัง กระดาษทิชชู มีเลขลงท้าย ห้ามใช้กับร่างกาย - khaofesbuk.com

Wednesday, September 13, 2023

จากกระแสไวรัลออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็น โปรโมชันกระดาษทิชชู 1 บาท มีคนออกมาให้ข้อมูล แม้ว่าจะเป็นกระดาษทิชชูเหมือนกัน แต่การใช้งานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะบางยี่ห้อไม่สามารถใช้เช็ดร่างกาย เช็ดหน้า หรือเช็ดปากได้

สำหรับกระดาษทิชชูของประเทศจีนจะมีหลายมาตรฐาน โดยมีวิธีการเช็กรหัสกระดาษทิชชูดังนี้

รหัสมาตรฐาน GB/T 20808 เป็นกระดาษทิชชูสำหรับใช้เช็ดร่างกายทั้งมือ ปาก และใบหน้า ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นเส้นใยรีไซเคิล เช่น เศษกระดาษ

พร้อมทั้งรหัส GB/T 20808 ครอบคลุมถึงตัวชี้วัดด้านสุขอนามัย โดยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดว่าจะต้องตรวจไม่พบสารฟอกสีเรืองแสงและความสว่าง (ความขาว) ของกระดาษชำระต้องน้อยกว่า 90% ซึ่งแบ่งออกเป็นสองเกรดตามคุณภาพ ชนิดนุ่มพิเศษและชนิดธรรมดา รวมถึงชั้นเดียว สองชั้น หรือหลายชั้น

รหัสมาตรฐาน GB/T 20810 เป็นกระดาษชำระเช็ดทั่วไป เช็ดสิ่งของ หรือกระดาษทิชชูแบบม้วนที่ใช้เช็ดตามห้องน้ำ โดยเป็นกระดาษทิชชูที่ผลิตจากวัตถุดิบเยื่อกระดาษและใช้ไฟเบอร์รีไซเคิลได้ ดังนั้น ในแง่ของความสะอาดและสุขอนามัย โปรดอย่าใช้กระดาษชำระเช็ดปาก เช็ดหน้า และสาว ๆ ไม่แนะนำให้ใช้เช็ดปัสสาวะ

นอกจากนี้ บางยี่ห้ออาจมีรหัสอื่น ๆ ควบคู่กับรหัสมาตรฐานของกระดาษทิชชูได้ เช่น GB/T 36420-2018 จะมีการจัดการการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีและวัตถุดิบสำหรับกระดาษในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์กระดาษ ซึ่งกำหนดว่าอะคริลาไมด์ในกระดาษทิชชูควรเป็น ≤0.5 มก./กก.

รหัส GB 15979-2002 คือ ได้รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งและสำหรับกระดาษเช็ดมือ มีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับจำนวนของแบคทีเรีย โคลิฟอร์ม และตัวบ่งชี้จุลินทรีย์อื่น ๆ

ดูก่อนใช้ รหัสด้านหลัง กระดาษทิชชู มีเลขลงท้าย ห้ามใช้กับร่างกาย