อุ๊งอิ๊ง เคลื่อนไหวทันที หลังพ่อ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ - khaofesbuk.com

Saturday, September 2, 2023

เมื่อวันที่ 1 กันยายน เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษ ความว่าตามที่ นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา จำนวน 3 คดีคดีที่ 1 คดีหมายเลขแดง ที่ อม.4/2551 ความผิดต่อหน้าที่ราชการ กำหนดโทษจำคุก 3 ปี คดีที่ 2 คดีหมายเลขแดง ที่ อม.10/2552 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กำหนดโทษจำคุก 2 ปี

ซึ่งคดีที่ 1 กับคดีที่ 2 นับโทษซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุก 3 ปี และคดีที่ 3 คดีหมายเลขแดง ที่ อม. 5/2551 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก 5 ปี รวมกำหนดโทษจำคุก 8 ปี รับโทษมาแล้ว 10 วัน เหลือโทษจำคุก 7 ปี 11 เดือน 20 วัน อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

ความว่า เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับผิดในการกระทำ มีความสำนึกในความผิด จึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมาก มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้น ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

จึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไป อีก 1 ปี ตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคมและประชาชน สืบไป ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชทานอภัยโทษนายทักษิณ ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามปกติเหมือนนักโทษทั่วไป เมื่อหายป่วยก็กลับเข้าเรือนจำ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวต่อไป และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็บังคับใช้ได้ทันที ซึ่งนายทักษิณไม่สามารถจะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีก เพราะเป็นพระมหากรุณาธิคุณลงมาแล้ว และนายทักษิณต้องโทษจำคุก อีก 1 ปี ไม่มีลดหย่อนโทษอีก เพราะเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้ว

และต่อมา อุ๊งอิ๊งลูกสาวทักษิณก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

อุ๊งอิ๊ง เคลื่อนไหวทันที หลังพ่อ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ