คลัง คาดพักหนี้ไม่เกิน 7 ล้านราย เล็งปรับใช้ ดิจิทัลวอลเล็ต ได้ทั้งอำเภอ แทน 4 กม. - khaofesbuk.com

Monday, September 18, 2023

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้มีการประเมินว่า จะมีเกษตรกรและเอสเอ็มอีที่อยู่ในข่ายได้รับการพักชำระหนี้จากนโยบายของรัฐบาลไม่เกิน 7 ล้านราย แบ่งเป็น เอสเอ็มอีประมาณ 3 ล้านราย และเกษตรกรประมาณ 4 ล้านราย อย่างไรก็ดี ในส่วนของเกษตรกรนั้น จะเน้นไปยังกลุ่มรายย่อยเป็นหลัก แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะกำหนดวงเงินการพักหนี้ที่เท่าใด โดยจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะมาชดเชยให้แก่โครงการนี้ด้วย

ในหลักของการพักหนี้นั้น เราจะพักในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นรายย่อย และ เอสเอ็มอี โดยไม่ต้องพิสูจน์ความทุกข์ยากใดๆ คาดว่า จะสรุปรายละเอียดได้ภายใน 14 วัน” นายจุลพันธ์ กล่าว นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สำหรับนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทนั้น ยืนยันว่าจะเร่งพิจารณารายละเอียดควบคู่ไปกับนโยบายพักหนี้ดังกล่าว เชื่อมั่นว่า

จะแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ส่วนระยะทางที่กำหนดสำหรับการใช้จ่ายเงินดังกล่าวนั้น ขณะนี้ยังไม่สรุปว่า จะให้ได้แค่ 4 กิโลเมตรนับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งอาจจะขยายให้สามารถไปใช้ได้ภายในบริเวณอำเภอที่อยู่ภายในทะเบียนบ้าน

คลัง คาดพักหนี้ไม่เกิน 7 ล้านราย เล็งปรับใช้ ดิจิทัลวอลเล็ต ได้ทั้งอำเภอ แทน 4 กม.