อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง - khaofesbuk.com

Thursday, September 7, 2023

วันนี้เราจะมา แนะขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 เข้าไปที่เว็บไซต์www.dlt-elearning.comเพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก ลงทะเบียน (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2 กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

3 เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

4 ทำแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5 ดูวิดีโอการอบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ต้องดูให้จบ)

6 ทำแบบทดสอบ 3 ข้อหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7 ขึ้นหน้าต่าง ท่านผ่านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

8 ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรืออาจจะพรินต์ไว้ เพื่อนำไปยื่นเจ้าหน้าที่ที่ขนส่ง จากนั้นจึงจองคิวต่อใบขับขี่เพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ จองคิวเพื่อเข้าไปที่ขนส่ง เพื่อทำการสอบประสิทธิภาพ และขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2566 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง