ผอ.สุดงง ต้องให้เด็กห่อข้าวมากินเอง เทศบาลไม่จ่ายงบอาหารกลางวัน ถามไปก็ไร้คำตอบ - khaofesbuk.com

Saturday, August 19, 2023

ที่จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่โซเชียลโพสต์หนังสือราชการของโรงเรียน ลงวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา กรณีให้เด็กนักเรียนห่อข้าวกลางวันมาทานเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. นี้ เป็นต้นไป

เพราะเทศบาลตำบลที่ดูแลโรงเรียนอยู่ ไม่มีเงินมาอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน ว่า โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 666 คน จะได้รับจัดสรรงบประมานจากทางเทศบาล คิดเป็นหัว หัวลพ 22 บาท ในภาคเรียนที่ 1 ของ ปีการศึกษา 2566 ได้จัดสรรมา 50 วัน เป็นเงิน 733,700 บาท เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค – 25 ก.ค. 66 ทางโรงเรียนได้ส่งเอกสารขอรับการจัดสรรงบประมานในส่วนที่เหลือ อีก 30 วัน เป็นเงิน 440,220 บาท แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จึงทำหนังสือทวงถามไปหลายครั้ง จนในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ยังนิ่งเฉย ไม่รู้สาเหตึ

ทำให้โรงเรียนต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำเงินสำรองมาจ่ายค่าอาหารกลางวันของเด็ฏตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 18 ส.ค. 66 เป็นเงิน 190,762 บาท ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนไม่มีเงินสำรองจ่ายแล้ว จึงได้ปรึกษากับผู้บริหารและมีมติว่าต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองให้ห่อข้าวมาให้บุตรหลานเป็นอาหารกลางวันเป็นการชั่วคราว เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและถ้าทางเทศบาลจัดสรรงบประมาณมาให้ ก็จะเร่งนำเงินค่าอาหารกลางวัน มาจ่ายคืนผู้ปกครองตามงบที่ได้มา ทั้งนี้เมื่อสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้รับคำตอบใด ๆ

ผอ.สุดงง ต้องให้เด็กห่อข้าวมากินเอง เทศบาลไม่จ่ายงบอาหารกลางวัน ถามไปก็ไร้คำตอบ