เปิดคลิปนาที ‘สรยุทธ’ โดน ‘วันนอร์’ สั่งให้นั่งกลางไลฟ์ - khaofesbuk.com

Friday, August 25, 2023

ถูกแกงกลางรายการสด!

เปิดคลิปนาที ‘สรยุทธ’ โดน ‘วันนอร์’ สั่งให้นั่งกลางไลฟ์ ทำหน้าเสียหนัก

สรยุทธ สุทัศนะจินดา เจอทีมรายการ กรรมกรข่าว แกล้งเปิดคลิปเสียงวันนอร์ ก่อนเข้ารายการ หลังยืนตัดพ้อกลางสตูดิโอ ติดต่อใครไม่ได้เลย ตั้งแต่เป็นรัฐบาลมา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ร ะ ห ว่ า ง ที่ ร า ย ก า ร ข่ า ว ที่ ไ ม่ ว่ า จ ะ ไ ล ฟ์ ส ด กี่ ค รั้ ง ก็ เ ป็ นอั น ล้ น แ น่ น ด้ ว ย ผุ้ ช ม ทา ง บ้า น ทุ ก ค รั้ ง ไ ป สำหรับรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอสด

ที่มี เฮียส. สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศขาวมือทองคนเก่งและ ไบรท์ ผู้ประกาศข่าวรุ่นน้อง โดยวันนี้ ก่อนจะเข้ารายการก็เกิดมีปญัหาขึน้น

เมื่อไม่สาาถติดต่อแขกรับเชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญ ๆ ในช่วงสัมภาษณ์สด โดยเฉพาะบุคคลในแวดวงการเมืองที่กำลัเป็นประเด็นร้อนมีประชาชนทางบ้านเฝ้ารอการออกมาเคลื่อนไหวชีี้แจงในหลาย ๆ ประะเด็นด้วยกัน

และด้วยสาเหตุที่สาธยายมาข้างต้นนี้เอง ทำให้ช่วงหนึ่งขณะเตรียมเปิดรายการ พี่ยุทธ ของน้องไบรท์ ที่เรีกยขนากกันเป้นประจำก็เดินเข้าฉากมาจากทางด้านหลังกล้อง

พร้อมกับหลุดเสียงบ่นออกมาจับใจความได้ประมาณว่า “โอ๊ยติดต่อใครไม่ได้เลย ตั้งแต่เป็นรัฐบาลมานี่ มันจะคนละแนวกับทางพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้”

จากนั้นพอเดินมาถึงที่โต๊ะข่าวที่สคริปต์เนื้อหาเหตุบ้านการเมืองวางสุมอยู่กลาดเกลื่อน ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนดูนู่นดูนี่อยู่สักพักนึง ก่อนที่จู่ ๆ ก็มีเสียงของ ท่าน “วันนอร์” หรือ นายวันมูหพหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาอันทรงเกียรติ ดังขึ้นมา

ลั่นสตูดิโอกับประโยคที่เพิ่งกำชับ สมาชิกสส. ในที่ประชุมสภาโหวตเลือกนายกฯ เที่ยวล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นกระบวนการได้นายกเศรษฐา กันไปเรียบร้อย

โดยเป็นประโยคบางช่วงบางตอนที่ประธานสภาใช้น้ำเสียงหนักแน่น และเฉียบขาด โดยระบุเนื้อหาว่า “นั่งลงครับ”

ไม่เดี๋ยวแล้วครับ นั่งลง จะนั่งลงไหม จะนั่งลงรึเปล่า คุณกล่าวหา คุณไม่ถอนไม่ได้ ครับ คำสัง่ของประธานถืิว่เด็ดขาดครับ คุณถอนก่อน ก็ไม่ต้องนั่ง ไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลง จะนั่งลงไหม จะนั่งลงรึเปล่า

ต่อมาเมื่อทางเฮียสรยุทธ ที่กำลังลุกลี้ลุกลน กระสับกระส่ายพอประมาณ ก็ตีบทแตก ออกลายรับลูก ยิงมุกตลกสตไล์แอบเสียดสีแวดวงการเมืองทันควัน ด้วยการทำหน้าเลิ่กลั่ก

เหมือนจะสื่อว่า ตนเองนั้นทำอะไรไม่ถูก ว่าอะ เอ่อ จะให้นั่งเหรอ ? ก่อนที่สุดท้ายจะสิโรราภ กล่าวตัดบท “เออ นั่งก็ได้” ทั้งนี้ คลิปเสียงของนายวันมูหะหมัดนอร์

ที่มีการกล่าวให้อีกฝ่ายซึ่งเป็นคู่สนทนาในรัฐสภาเปลี่ยนท่าทางจากยืนเป็นนั่งนั้นก็มาจากการที่ถูกสมาชิก สส. ประท้วงโดยใช้ถ้อยกล่าวหาประธานสภาว่า รู้เห็นเป้นใจกับเสียงข้างมาก

จนเป็นวาทะเดือดประจำการประขุมสภาโหวตเลือกนากยกในรอบสัปดาห์มาแล้ว ขณะที่ ค ลิ ป ที่ ส ร ยุ ท ธ แ ล ะ ที ม ง า น นำ ก ลั บ ม า ล้ อ เ ลี ย น กั น ก่อนหน้านี้ ก็ถูกชาวเน็ตแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว

ท่ามกลางกระแสเกมการเมืองที่ใกล้จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเร็ววันนี้ หลังนายกคนที่ 30 อย่างนายเศรษฐา ผ่านกระบวนการโปรดเกล้า และเหลือเพียงประกาศรายชื่อครม. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

พร้อมกับตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนทูลเกล้าฯ เพื่อกำหนดวันจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไป. อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม สำ หรั บ ป ร ะ ช า ช น ผู้ ใ ด ที่ ต้ อ ง ก า ร แ ต ะ เ บ ร ค พั ก ร ะ แ ส ข่ า ว ก า ร เ มื อ ง ห น้ า ตั้ ง รั ฐ บ า ล 6 6

ที่กำลังเข้มข้นจนเกินพอดี ก็สามารถปิดสวิตซ์ หยุดพักการเสพข่าวการเมืองหนัก ๆ ด้วยการแวะไปรับมชมสีสันของ เฮียสอ ขวัญใจแฟนข่าวทางบ้านที่ก็ยังคงผลิตเนื้อหาประเด็นข่าวสารบ้านเมืองมาเสิร์ฟจนเป็นไวรัล อิ่มความสรวลเสเฮฮาเสมอเสียทุกครั้งไป.

อ่านต่อข่าวทั่วไปข่าวกระแสจัดอันดับแซ่บข่าววันนี้

เปิดคลิปนาที ‘สรยุทธ’ โดน ‘วันนอร์’ สั่งให้นั่งกลางไลฟ์