กลุ่มตัวแทนชาวพุทธ ยื่นหนังสือ ให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้ว - khaofesbuk.com

Friday, August 18, 2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มกลุ่มตัวแทนชาวพุทธ ยื่นหนังสือต่อโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้ว ออกจากพื้นที่ อ้างผิดกาละเทศะทางพุทธศาสนา คนจำนวนมากมองไม่เป็นสิริมงคล ตั้งในทางสัญจรริมถ.รัชดาฯ ทำคนวิตกกังวล กระทบขวัญและกำลังใจ

โดยหนังสือดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ในการที่โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยกว่าง กทม. ในนำรูปปั้น รูปปั้น ที่มีลักษณะแปลกประหลาด และส่อไปในทางน่ากลัวมาตั้ง (มีชื่อว่ากายแก้ว) ให้คนได้สักการะขอพรที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนา ,เทววิทยา,ทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา และ โหราศาสตร์ หลายคนในโซเชียล ได้ออกมาวิพากย์วิจารณ์ในทางที่ไม่ควรอย่างยิ่งตามหลักความเชื่อทั้งทางพระพุทธศาสนา และทางเทววิทยา ซึ่งนำมาให้เกิดความเสียขวัญกำลังใจของประชาชนในเขต กทม. และในพื้นที่ใกล้เคียง

ด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่าจะไม่เป็นสิริมงคล และทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นทางเผยแพร่ความเชื่อที่ผิด มิจฉาทิฐิ ในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้กล่าวไว้ว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมงคล ถึงแม่จะเป็นความเชื่อสิทธิ์ส่วนบุคคล และเป็นสิทธิ์ของเอกชนก็ตาม แต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคล อย่างกว้างขวางและมีการน้ำมาตั้งในทางสัญจรไปมาได้พบได้เห็นได้ชัดเจน อาจทำให้เกิดความวิตก กังวล และความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนจำนวนมากได้

ทางกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาฯ ในฐานะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาฯ ได้รับการร้องเรียน และความคิดเห็นต่างๆนานา จากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งศิลปิน และบุคคลในสังคม ในทิศทางของความไม่เป็นสิริมงคล ซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนา กายแก้ว คือกายบริสุทธิ์สูงสุด เป็นอาทิ สมานกายของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว จะปรากฎเป็นกายแก้วใสประกายพฤกษ์ แม้เทวดา และพรหม ก็ยังไม่มีกายเป็นแก้ว แต่เป็นกายทิพย์

ดังนั้น การใช้นามกายแก้ว เสมือนว่ารูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จธรรมขันสูง จนมีกายเป็นแก้วใส เพื่อความสบายใจ และขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปีนส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ อันประกอบไปด้วย พระสงฆ์- ศิลปิน- บุคคลในสังคมวิชาการ จะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือเสนอแนะ และร้องเรียน พิจารณา แก่ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก ในการยุติการให้สักการะ และ นำรูปปั้นนี้ออกจากพื้นที่ เพื่อความสบายใจ และเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนต่อไป

โดยจะรวมตัวกัน อ่านแถลงการณ์ และ ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดา ฯในวันศุกร์ที่ 18ส.ค.2566 เวลา 18.00 น. ณ ล้อบบี้ โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

เรียบเรียง siamnews

กลุ่มตัวแทนชาวพุทธ ยื่นหนังสือ ให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้ว