กลุ่มสภาศิลปิน จ่อยื่นขอย้าย ครูกายแก้ว ลั่นไม่เป็นสิริมงคล หวั่น ปชช.หวาดกลัว - khaofesbuk.com

Friday, August 18, 2023

วานนี้ (17 ส.ค. 2566) กลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือ ระบุว่า ตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชน พระเถร ศิลปีน ยุคคลในสังคม ยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า กทม.พิจารณาย้ายรูปปั้น (กายแก้ว) ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด ในการที่โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. ได้นำรูปปั้นที่มีลักษณะแปลกประหลาด และส่อไปในทางน่ากลัว มาตั้งมีชื่อว่ากายแก้วให้คนได้สักการะขอพรที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนา ,เทววิทยา,ทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา และ โหราศาสตร์

หลายคนในโซเชียล ได้ออกมาวิพากย์วิจารณ์ในทางที่ไม่ควรอย่างยิ่งตามหลักความเชื่อทั้งทางพระพุทธศาสนา และทางเทววิทยา ซึ่งนำมาให้เกิดความเสียขวัญกำลังใจของประชาชนในเขต กทม. และในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่าจะไม่เป็นสิริมงคล และทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นทางเผยแพร่ความเชื่อที่ผิด มิจฉาทิฐิ ในทางพระพุทธศาสนา ที่ได้กล่าวไว้ว่า

การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมงคล ถึงแม่จะเป็นความเชื่อสิทธิ์ส่วนบุคคล และเป็นสิทธิ์ของเอกชนก็ตาม แต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคล อย่างกว้างขวางและมีการน้ำมาตั้งในทางสัญจรไปมาได้พบได้เห็นได้ชัดเจน อาจทำให้เกิดความวิตก กังวล และความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนจำนวนมากได้

ทางกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาฯ ในฐานะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาฯ ได้รับการร้องเรียน และความคิดเห็นต่างๆนานา จากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งศิลปิน และบุคคลในสังคม ในทิศทางของความไม่เป็นสิริมงคล ซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนา กายแก้ว คือกายบริสุทธิ์สูงสุด เป็นอาทิ สมานกายของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว จะปรากฎเป็นกายแก้วใสประกายพฤกษ์ แม้เทวดา และพรหม ก็ยังไม่มีกายเป็นแก้ว แต่เป็นกายทิพย์

ดังนั้น การใช้นามกายแก้ว เสมือนว่ารูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จธรรมขันสูง จนมีกายเป็นแก้วใส เพื่อความสบายใจ และขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปีนส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ อันประกอบไปด้วย พระสงฆ์ ศิลปิน บุคคลในสังคมวิชาการ จะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือเสนอแนะ

และร้องเรียน พิจารณา แก่ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดาภิเษก ในการยุติการให้สักการะ และ นำรูปปั้นนี้ออกจากพื้นที่ เพื่อความสบายใจ และเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนต่อไป โดยจะรวมตัวกัน อ่านแถลงการณ์ และ ยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดา ฯในวันศุกร์ที่ 18ส.ค.2566 เวลา 18.00 น. ณ ล้อบบี้ โรงแรมไนท์บาร์ซ่า ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

กลุ่มสภาศิลปิน จ่อยื่นขอย้าย ครูกายแก้ว ลั่นไม่เป็นสิริมงคล หวั่น ปชช.หวาดกลัว