ร้อยกว่าชีวิตร่ำไห้ ตกงานฟ้าผ่า ต่อไปนี้พวกเราจะเอาอะไรกิน - khaofesbuk.com

Monday, August 21, 2023

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีกลุ่มพนักงานลูกจ้างเป็นจำนวนมากนับ 100 คน ของบริษัทแห่งหนึ่งใน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกต่างประเทศ เลิกจ้างพนักงานแบบกะทันหัน

โดยประกาศแจ้งเลิกจ้างให้พนักงานสิ้นสุดการเป็นพนักงานเพียง 18 วัน ทำให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะจะไม่มีงานทำ และจะไม่มีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป จึงออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหาและช่วยเหลือ ทั้งยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างสัปดาห์สุดท้าย และเป็นการบอกเลิกจ้างที่ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้

พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง จึงเดินทางเข้ามายังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ตามที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนัดให้มาพบ เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง เพราะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ซึ่งทางจังหวัด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 7 หน่วยงาน นำโดย สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ให้พนักงานทุกคนเขียนคำร้อง และข้อมูลการทำงานของแต่ละคน รวม 103 คน พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน และแนวทางในการช่วยเหลือ

ร้อยกว่าชีวิตร่ำไห้ ตกงานฟ้าผ่า ต่อไปนี้พวกเราจะเอาอะไรกิน