กกต.ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคใหญ่ - khaofesbuk.com

Wednesday, August 9, 2023

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม มีรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการกทรเลือกตั้ง (กกต. ) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง. มีความเห็นให้ยุติเรื่องกรณี นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบพรรคเพื่อไทย (พท.) และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กระทำการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 มาตรา29 มาตรา 45 และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ทั้งจากการที่น.ส.แพทองธาร บินไปพบนายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ประเทศฮ่องกง เมื่อช่วงปลายปี2565

การที่เว็บไซต์พรรคเพื่อไทยปรากฏข้อความว่า พรุ่งนี้ เพื่อไทย คล้ายลายมือนายทักษิณ การที่นายทักษิณ แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 64 การนำคำปราศรัยของน.ส.แพทองธาร เมื่อวันที่15 มกราคม ที่จ.อุดรธานี ที่ระบุ จะพาทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน มารวมกับสโลแกนของพรรคเพื่อไทย ซึ่งพฤติการณ์ทั้งหมดเท่ากับเป็นการยินยอมให้บุคคลอื่นครอบงำ ชี้นำการดำเนินกิจการของพรรค และการที่พรรคเพื่อไทย ส่งเสริม สนับสนุน ให้นายทักษิณจัดรายการจากต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นว่าเมื่อพิจารณาคำร้อง การให้ถ้อยคำ และพยานหลักฐานตามคำร้อง รวมถึงคำชี้แจงของพรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่ปรากฏ ยังไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้ว่าพรรคเพื่อไทย และน.ส.แพทองธารทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 45 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่เป็นเหตุให้ต้องยุบพรรคตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง(3)

ขณะเดียวกัน สั่งไม่รับคำร้องกรณีนายสนธิญาร้องขอให้ตรวจสอบว่าการจัดชุมนุมทางการเมืองของพรรคก้าวไกลในหลายจังหวัดรวมทั้งการนัดชุมนุมในวันที่ 13 กรกฎาคม 66 บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 45 ประกอบมาตรา 92 วรรคหนึ่ง(1)(3)และ(4) หรือไม่ โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าข้อเท็จจริงพฤติการณ์พยานหลักฐานหรือข้อมูลตามคำร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าพรรคก้าวไกลมีการกระทำฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรค

นอกจากนี้ ยังสั่งไม่รับคำร้องกรณีนายเอกชัย หงส์กังวาน นักเคลื่อนไหว ขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐ. จากเหตุไม่ดำเนินการตามนโยบายหาเสียงหลายโครงการที่ได้ประกาศโฆษณาไว้ในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อ 24 มีนาคม .62. โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าตามคำร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอว่าพรรคพลังประชารัฐกระทำการฝ่าฝืนตามที่ร้องอันเป็นเหตุให้ต้องยุบพรรค โดยทางสำนักงานได้มีหนังสือแจ้งให้นายสนธิญาและนายเอกชัย

กกต.ตีตกคำร้อง ยุบ 3 พรรคใหญ่