ด่วนที่สุด พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เวลา 20.00 น. - khaofesbuk.com

Tuesday, August 22, 2023

เวลา 15.15 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ตรวจสอบองค์ประชุม ซึ่งปรากฎว่าครบองค์ประชุม 705 คน จากนั้นได้เริ่มให้ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษร ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 747 คน โดยจะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบเกินกึ่นหนึ่งคือ 374 เสียง

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ผลปรากฎว่า ผลการลงคะแนนเห็นชอบ 482 เสียง (สส. 330 สว. 152 ) ไม่เห็นชอบ 165 เสียง (สส. 152 สว. 13 ) งดออกเสียง 81เสียง (สส. 13 สว. 68 ) ถือว่านายเศรษฐา ได้รับเลือกเป็นนายกฯ คนที่ 30 อย่างแน่นอนแล้ว

ทั้งนี้หลังจากประธานที่ประชุม แจ้งผลการลงคะแนนว่าได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง สมาชิกรัฐสภา ต่างปรบมือแสดงความยินดี จากนั้นได้สั่งปิดประชุม

ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ชื่อSompop Leeได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย แจ้งทีวีดิจิทัลทุกช่อง ดังนี้ ด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานแจ้งว่าจะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ในวันนี้ เวลา 20.00 ไลน์กลุ่ม สส.เพื่อไทย นัดแต่งชุดขาวพร้อมเพรียงที่ตึกพรรคเพื่อไทย เพื่อรับโปรดเกล้า เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี

โพสต์ดังกล่าว

เรียบเรียง สยามนิวส์

ด่วนที่สุด พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เวลา 20.00 น.