เปิดเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บ.ใครได้บ้างเช็กเลย - khaofesbuk.com

Tuesday, August 22, 2023

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พรรคเพื่อไทย ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล นั่นทำให้หลายคนย้อนกลับไปดูนโยบายต่าง ๆ ของพรรคที่เคยหาเสียงไว้

และนโยบายที่โดดเด่นก็คือ "เงินดิจิทัล 10,000" ที่พรรคเคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งล่าสุด ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย ก็ได้แถลงเดินหน้านโยบายนี้แล้ว

แล้ว เงินดิจิทัล 10,000 คืออะไร ?

นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่ในช่วง 6 เดือน จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆ รองรับด้วย จากนี้ไป คนไทยจะมี 2 บัญชี

คือ บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และ บัญชีดิจิทัลวอลเล็ต โดยใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงิน ว่าต้องใช้ภายใน 6 เดือน และรัศมี 4 กิโลเมตร ซึ่งแตกต่างจากแอปเป๋าตัง โดยมีวงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาท

ใครได้บ้าง ?

ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป สำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆ เช่น คนพิการ คนชรา ก็จะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลด

ใช้อย่างไร ?

ไม่ต้องลงทะเบียน เพราะระบบผูกกับบัตรประชาชน มีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ ซื้อของภายในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่ หากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน จำเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้น และต้องใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน

ส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีปัญหา เพราะสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวกับโค้ดส่วนตัวมาใช้แทนได้

เงินดิจิทัล 10,000 มาจากไหน ?

อ้างอิงจากเอกสาร "กำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องให้จ่ายเงิน ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560" ที่พรรคการเมืองต้องส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีที่มาดังนี้

ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 : 260,000 ล้านบาท ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย : 100,000 ล้านบาท การบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาท การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาท

เงินดิจิทัล 10,000 ได้วันไหน ?

หากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น คาดว่าจะเริ่มโครงการได้วันที่ 1 ม.ค. 2567

เปิดเงื่อนไข เงินดิจิทัล 10,000 บ.ใครได้บ้างเช็กเลย