สถิติหวย 31 ก.ค. ย้อนหลัง 20 ปี พบเลขดังเคยออกซ้ำ 4 รอบ - khaofesbuk.com

Monday, July 31, 2023

วันนี้แล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งงวดวันที่ 31 ก.ค.66 (เนื่องจากวันที่ 1 ส.ค. เป็นวันอาสาฬหบูชา จึงเลื่อนเป็นวันที่ 31 ก.ค.) วันนี้ทีมงานจะพาส่องสถิติย้อนหลัง ของวันที่ 1 ส.ค. 20 ปี ดังนี้

วันที่ 1 ส.ค. 2565

รางวัลที่ 1 436594

เลขหน้า 3 ตัว 266 , 893

เลขท้าย 3 ตัว 282 , 447

เลขท้าย 2 ตัว 14

วันที่ 1 ส.ค. 2564

รางวัลที่ 1 910261

เลขหน้า 3 ตัว 307, 103

เลขท้าย 3 ตัว 785, 004

เลขท้าย 2 ตัว 69

วันที่ 1 ส.ค. 2563

รางวัลที่ 1 569391

เลขหน้า 3 ตัว 575, 931

เลขท้าย 3 ตัว 578, 809

เลขท้าย 2 ตัว 92

วันที่ 1 ส.ค. 2562

รางวัลที่ 1 387006

เลขหน้า 3 ตัว 135, 983

เลขท้าย 3 ตัว 562, 795

เลขท้าย 2 ตัว 58

วันที่ 1 ส.ค. 2561

รางวัลที่ 1 386602

เลขหน้า 3 ตัว 903, 832

เลขท้าย 3 ตัว 726, 549

เลขท้าย 2 ตัว 78

วันที่ 1 ส.ค. 2560

รางวัลที่ 1 756519

เลขหน้า 3 ตัว 386, 061

เลขท้าย 3 ตัว 989, 787

เลขท้าย 2 ตัว 36

วันที่ 1 ส.ค. 2559

รางวัลที่ 1 272932

เลขหน้า 3 ตัว 538, 983

เลขท้าย 3 ตัว 871, 472

เลขท้าย 2 ตัว 57

วันที่ 1 ส.ค. 2558

รางวัลที่ 1 518677

เลขท้าย 3 ตัว 333, 598, 648, 889

เลขท้าย 2 ตัว 53

วันที่ 1 ส.ค. 2557

รางวัลที่ 1 766391

เลขท้าย 3 ตัว 349, 576, 623, 637

เลขท้าย 2 ตัว 82

วันที่ 1 ส.ค. 2556

รางวัลที่ 1 356435

เลขท้าย 3 ตัว 880, 451, 718, 329

เลขท้าย 2 ตัว 82

วันที่ 1 ส.ค. 2555

รางวัลที่ 1 895590

เลขท้าย 3 ตัว 820, 599, 796, 745

เลขท้าย 2 ตัว 50

วันที่ 1 สิงหาคม 2554

รางวัลที่ 1 218756

เลขท้าย 3 ตัว 221 583 660 703

เลขท้าย 2 ตัว 12

วันที่ 1 สิงหาคม 2553

รางวัลที่ 1 210008

เลขท้าย 3 ตัว 182 191 727 769

เลขท้าย 2 ตัว 10

วันที่ 1 สิงหาคม 2552

รางวัลที่ 1 154986

เลขท้าย 3 ตัว 239 374 421 688

เลขท้าย 2 ตัว 92

วันที่ 1 สิงหาคม 2551

รางวัลที่ 1 850348

เลขท้าย 3 ตัว 236 386 408 913

เลขท้าย 2 ตัว 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2550

รางวัลที่ 1 429924

เลขท้าย 3 ตัว 006 048 885 962

เลขท้าย 2 ตัว 29

วันที่ 1 สิงหาคม 2549

รางวัลที่ 1 238654

เลขท้าย 3 ตัว 005 487 817 847

เลขท้าย 2 ตัว 88

วันที่ 1 สิงหาคม 2548

รางวัลที่ 1 961633

เลขท้าย 3 ตัว 055 152 272 386

เลขท้าย 2 ตัว 26

วันที่ 2 สิงหาคม 2547

รางวัลที่ 1 868990

เลขท้าย 3 ตัว 377 510 811 956

เลขท้าย 2 ตัว 45

วันที่ 1 สิงหาคม 2546

รางวัลที่ 1 766098

เลขท้าย 3 ตัว 007 460 733 856

เลขท้าย 2 ตัว 91

เรียบเรียง มุมข่าว

สถิติหวย 31 ก.ค. ย้อนหลัง 20 ปี พบเลขดังเคยออกซ้ำ 4 รอบ